AKTUELLT

14/3 Workshop 2 i Vuxenskolans lokaler i Åmål  mellan  klockan 11-15.


9-10/5 Läger på Not Quite i Fengersfors för personer med blindhet/grav synnedsättning. Separat inbjudan, mejla för ytterligare information.


Synlägret 9-10/5 är inställt på grund av Corona.


Fredagen den 24/4 klockan 13 börjar vi sända "videoslöjd och gympa" via Youtubekanalen.

Länk: http://youtu.be/qBT_D3Rd0uM


Instruktion samt material och verktygslista för "Trådfågel". Klicka för att ladda ner.

Instruktion samt material och verktygslista för "Djurkanna, del 1". Klicka för att ladda ner.

Måndagen den 6/7 till fredag 10/7 genomför vi dagläger för gruppbostäder på Not Quite i Fengersfors. Årets tema är slöjd. Separat inbjudan har gått ut.Under vecka 28 genomfördes dagläger på samtliga anmälda boenden. Vi hade med oss en slöjdtruck med träslöjdmaterial och cyklar. Dagarna förlöpte väl och både boende och personal fick en trevlig och lärorik dag. Vädret var tveksamt så vissa dagar fick vi bygga tält att arbeta i. All verksamhet skedde utomhus och alla ledare bar visir hela tiden. Förutom projektets ledningsgrupp medverkade 4 praktikanter från  gymnasie, grundskolan. Vi hade besök av lokaltidningen och av chefer från LSS-verksamheten.


Den 19 oktober ges en digital föreläsning om ParaCraft av Mikael Alfredsson och Göran Johansson på www.scene.se Ett projekt inom region Gävleborg.


Den 2 november mellan klockan 15-16.30 ges en digital workshop på www.scene.se

Webbproduktion av DATATEMA