Föredrag


Konsthantverk för personer med funktionsnedsättning

Jessica Fleetwood, Elin Guldåker Konsthantverkskollektivet Not Quite

 

Paraidrott? Vad är det?

Göran Johansson, Johan Eriksson, Anna Johansson ParaCraft/Liv i rörelse

 

ParaCraft- Hur kan det förändra livet för personer med funktionsnedsättning?

Göran Johansson, Mikael Alfredsson ParaCraft/Liv i rörelse

 

Intresserad?

Fyll i kontaktformuläret på första sidan så hör vi av oss!

ParaCraft är ett projekt som drivs av Parasport Bohuslän Dal tillsammans med medlemmar ur konstnärskollektivet Not Quite i Fengersfors.

Projektet finansieras av Arvsfonden under tre år med start i maj 2019.


Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med synnedsättning/blindhet med eller utan ytterligare funktionsnedsättning.


Undersökningar visar att endast 20% av gruppen har ett fritidsintresse samt att fysisk aktivitet är en bristvara för majoriteten. Samtidigt pekar allt fler experter på betydelsen av rörelse och motion för hälsa och välmående.


ParaCraft vill erbjuda skräddarsydda kurser där deltagarna får arbeta med konsthantverk och paraidrott under professionell ledning. Genom att kombinera konsthantverk och idrott syftar projektet till att utveckla och erbjuda kursverksamhet som engagerar alla sinnen och ger deltagarna lust och möjlighet att leva ett aktivt liv - ett liv i rörelse.


ParaCraft vill också utveckla ett demokratiskt arbetssätt där deltagarna får träning i att göra sin röst hörd. Några personer ur målgruppen utbildas till att verka som framtida ledare, informtörer och utbildare inom verksamheten.


Webbproduktion av DATATEMA